Architecture tour with a bite

Address

Markthal
Ds. Jan Scharpstraat 298
3011 GZ Rotterdam

Phone number and social networks

+0302346486

Architecture tour with a bite

If you really want to find out how colourful the Markthal is, go on a guided tour. It is an opportunity to hear all about the historic location and impressive architecture, visit the underground logistic centre and its refrigerated rooms, and have a look around a resident’s flat. The tour always includes a meet & taste event with an entrepreneur, who will be only too happy to let you taste the delicious products sold on his or her stall.

The Markthal organises guided tours for groups of 2 to 300 people. If you are not part of a group, you can book online tickets for the open weekend tours at www.derotterdamtours.nl

Extended programme

Are you looking for something really special, such as holding a family or business event in the Markthal? Or are you interested in visiting some of Rotterdam’s other special landmarks? Please contact us, and we will be pleased to inform you about the options available and prices. Fill in your details here https://markthal.klepierre.nl/Markthal-Tours, and The Rotterdam Tours will get back to you.

Field is required

Het onderstaande pictogram "Meer weergeven" evenals ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens geven u nadere toelichting over onze inzet om uw gegevens te beschermen en de rechten en middelen om deze rechten uit te oefenen.

Wij moeten bovengenoemde met een asterisk* aangegeven persoonsgegevens verzamelen om aan het contactverzoek te voldoen. Anders is dit niet mogelijk. De overige informatie is optioneel.

Uitsluitend ontvangers die daartoe door Klépierre zijn gemachtigd en die verantwoordelijk zijn voor het beheren van Markthal, hebben toegang tot uw gegevens, zoals aangegeven in ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen door Klépierre Management worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw verzoek en de afhandeling van uw relatie met de onderneming.

U hebt recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdracht, bezwaar en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Indien u vragen hebt en/of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Klépierre Management per e-mail, door een brief met daarbij een kopie van een relevant identiteitsdocument te sturen naar de volgende adressen: 

 GDPR.nederland@klepierre.com 

Raadpleeg onze juridische informatie en de gebruiksvoorwaarden op ons Digitale Platform.

#JustAsk

We answer
within one hour
on our facebook page

Ask your question
Opening hours

Monday - Thrusday & Saturday.: 10.00-20.00
Friday.: 10.00-21.00
Sunday .: 12.00-18.00

Phone : +0302346486
> Contact us

Top